< Cookie girl × SA THÉ SA THÉ > 琥珀糖 -新茶+白雲農園ラ フランス-

  • ¥ 1,500

< Cookie girl × SA THÉ SA THÉ > 新茶ショートブレッド

  • ¥ 600

<冷茶> ALWAYS

  • ¥ 1,800

<新茶> SA THÉ SA THÉ BLEND

  • ¥ 1,500

<煎茶> TIME -Tea Bag-

  • ¥ 1,200

<和紅茶>

  • ¥ 1,500

<煎茶> TIME -Leaf-

  • ¥ 1,000